۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
مضرات قلیان
آیا کشیدن سیگار و قلیان شخصیت می آورد؟
قلیان
رفتار آموختنی هستند
دود قلیان