۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير   

دستورالعملهای گروه گسترش

 
دستورالعمل   عنوان
     
  طب سنتی
  پایه دوم بهورزی
  پایه اول بهورزی
  آیین نامه دیپلم بهورزی
    آیین نامه فوق دیپلم بهورزی
  شورای بهورزی
  راهنمای استفاده از سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
  کدگذاری علل مرگ و قوانین کد گذاری
  موارد ارجاعی جسد به پزشک قانونی
  دستورالعمل توانمند سازی کارکنان
  نسخه 19 پزشک خانواده