۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   
مراکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی کرمان

 

نام مرکز

آدرس مرکز

تلفن تماس

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی زنگی آباد

زنگی آباد-بلوار فداکار میدان توحید

33294042

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی کاظم آباد

کاظم آباد ابتدای وروری شهر سمت چپ

33280355

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی اندوهجرد

اندوهجرد-خ ولیعصر جنب  مدرسه شهید بهشتی

33766217

 مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی جوپار

جوپار-خ دادبین سمت چپ مرکز اشرف اعتباری

33780217

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی محی آباد

محی اباد-خ ولیعصر انتهای خ سمت چپ

33782083

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی باغین

باغین-انتهای خ امام جنب پایگاه بسیج

33372030

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی اختیارآباد

اختیارآباد-خیابان امام خ ابن سینا

33382015

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی سرآسیاب

سراسیاب میدان دوم

33411499

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شرف آباد

شرف آباد-خ قایم 25

32756941

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قناتغستان

قناتغستان- میدان دوم

33786340

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعیدی

شهرک سعیدی-جنب خانه سالمندان

33511727

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مرحومه مهری فرخیان

سه راه بازرگانی  تعویض روغنی ایرانول کوچه یاس 8

33372030

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید شفیعی

جاده تهران -حاجی آباد خیابان ولی عصر سمت چپ

32610730

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیرچ

منطقه 10جنب جاده اصلی مدرسه شهید اخلاقی

33768233

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ده لولو

جنب دهیاری

58110477

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رباط

خیابان اصلی روبروی مدرسه علی اکبر انجم شعاع

33371562

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رحیم آباد

خیابان امام بعد از بانک کشاورزی

33273442

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گروه

جاده اصلی روبروی پست بانک

33765078

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شبانه روزی چترود

خیابان ولی عصر

33270433

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شبانه روزی راین

خیابان امام خمینی خ ولی عصر جنب ارگ

33760027

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شبانه روزی ماهان

بلوار شهدا خ طالقانی جنب گلزار شهدا

33772336

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شبانه روزی گلباف

میدان 15خرداد خ طالقانی

33752808

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شبانه روزی شهداد

میدان اول خ شفا

3375048