۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۲ دي   
مراکز خدمات جامع سلامت شهری کرمان

 

 

نام مرکز

شماره تلفن

نام پایگاه

شماره تلفن

مرکز الغدیر

32812513

الغدیر

32812513

رضوان

32822451

هوانیروز

32860039

وصال

32612256

بیهقی

32126940

مرکز 12 فروردین

32487542

امیرکبیر

32113636

پارس

32110996

12فروردین

32487542

آزادگان

32125349

مرکز ملایری

32733513

ملایری

32733513

سجادیه منتظری

32720972

ابوالفضل

32732933

یاسین

32431499

ولایت

32716289

مرکز ابوحامد

32237086

نصیری

32712888

شهید خزائی

32713646

اردشیر همتی

32223611

نکویی

32237089

ابوحامد

32237086

مرکزشهید اسدی

33110900

شهید اسدی

33124267

باستانی پاریزی

33118505

عباسپور

33124215

شادروان دکتر سپهری

33128898

نوریه

33122466

سینا

32514451

سینا

32514451

مطهری

32116155

رستاخیز(ابوذر)

32513235

مهر

32164110

مرکز بیگ زاده

32233769

بیگ زاده

32233769

داوری

33230990

مالک اشتر

32523307

امام حسن

32534197

مرکز باقدرت

33210030

باقدرت

33210030

گلدشت

33237250

رسالت

33214609

سجادیه ارجمند

33222546

شهرک ایرانمنش

33235615

خواجو

32237351

مرکز 22 بهمن

33342180

حسن توکلی

33356502

گلستان

33324193

شهید اعتباری

33218397

22 بهمن

333119409

15 خرداد

33353577

مرکزسرآسیاب

33411499

سرآسیاب

33416323

12 امام

33312983

شهرک صنعتی

33350390

سرآسیاب فرسنگی

33415223