۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۹ شهريور   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

دکتر علی بهرام نژاد

مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

،MPH مدیریت و پیشگیری از اعتیاد،

PHD علوم اعصاب گرایش اعتیاد

      31215746      

ناهید کاویانی

کارشناس سلامت روان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی   31215746  

مریم صالحیان

کارشناس سلامت اجتماعی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی   31215746