۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

مرضیه خواجوئی

مسئول امور مالی

لیسانس مدیریت دولتی       31215756      

سعید محسنی

کارشناس امور مالی

لیسانس حسابداری     31215731  

مهری طالبی زاده

کارشناس بودجه

لیسانس حسابداری   31215731  

ایران آقامولایی

کارشناس حسابداری

لیسانس حسابداری     31215731  

حسن خجسته نژاد

مسئول اموال

دیپلم   31215731  

فاطمه یوسف زاده

بایگان حسابداری

دیپلم   31215731  

مهدی حیاتی

مسئول انبار

لیسانس مدیریت گرایش تجاری   32542007  

محمد محمدی

انباردار

دیپلم   32542007