۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

دکتر ابراهیم شمس الدینی

مدیریت کاهش خطر  و بلایا

دکترای حرفه ای      

32114553

32114560