۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

دکتر مرتضی حاج اسماعیلی

مسئول واحد دارویی

دکترای داروسازی       31215702      

طاهره قلعه خانی

کارشناس واحد دارویی

کاردان بهداشت خانواده   31215710