۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ دي   

 

فرآیند های مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا

 
فرآیند             عنوان
               
            فلوچارت انجام برنامه ارزیابی و آموزش و آمادگی خانوار در برابر بلایا خانوار