۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت   

دستورالعملهای گروه سلامت محیط

 
دستورالعمل   عنوان
     
  دستورالعمل ارزيابي عملكرد و پایش دستگاه امحاء پسماند(بازنگری شده 98)
    ضوابط اجرایی مدیریت پسماندهای پزشکی
  آیین نامه اجرایی ماده 13
  آیین نامه دخانیات
  تاسیس آموزشگاه اصناف
  دستورالعمل اظهارنامه بی خطرسازی پسماند
  دستورالعمل بازرسی بهداشت محیط
  رسیدگی به تخلفات بهداشتی
  صدور صلاحیت کیوسک ثابت
  صدور صلاحیت کیوسک سیار
 
  نحوه انتخاب دستگاه بی خطرساز پسماند
  ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماند پزشکی