۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۱ مرداد   

دستورالعملهای گروه جمعیت و خانواده

برنامه سلامت مادران
    برنامه سلامت نوزادان
دستورالعمل   عنوان   دستورالعمل   عنوان
  دستورالعمل واکسیناسیون مادران باردار     آیین نامه کمیته های دانشگاهی و بهداشتی نوزادان
  سئوالات پرتکرار واکسن کووید مادران باردار نهایی     برنامه اپیک
    دستورالعمل زایمان بی درد     برنامه توانمند سازی والدین
  دستورالعمل قلب     برنامه رتینوپاتی
  دستورالعمل دیابت     برنامه کمک به تنفس نوزاد
  ویتامین D     برنامه مراقبت آغوشی
  یدوفولیک     تجهیزات احیاء نوزاد
  ناهنجاری پوست جنین     درجه حرارت فضای مراقبت از نوزاد
  ترومبوآمبولی        
  دستورالعمل خونریزی        
  دستورالعمل HIV        
  دستورالعمل ویتامین A        
  کارآزمایی لیبر پس از سزارین با هدف انجام زایمان طبیعی        
  کاردیومیوپاتی در بارداری        

 

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر


 

      برنامه سلامت سالمندان
  بسته هفتایی شیر     آخرین بسته خدمت غیر پزشک
  راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیر دهی     آخرین بسته خدمت پزشک
  راهنمای شیر پزشکان     دستورالعمل مکمل یاری
  رفرنس امتحان مشاوره     محاسبه قد و وزن سالمندان فرمول چاملا 
  پاسخ به سوالات رایج مادران     نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتری در سالمندان
  کتاب 20 ساعته بیمارستان     کتاب راهنمای بهبود زندگی سالم در دوره سالمندی
  کتابهای انجمن شیر     آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندان
  کتابهای شیر مادر        
  کد بین المللی        

برنامه سلامت میانسالان


 

 

برنامه سلامت کودکان


 

  آخرین ویرایش چک لیست     بخشنامه جدید مکمل های کودکان
  بسته خدمات ادغام یافته میانسالان     بخشنامه مکمل های کودکان
          تغذیه تکمیلی
          دستورالعمل برنامه نظام مرگ کودکان
          دستورالعمل اندازه گیری قد و وزن

برنامه سلامت جوانان


 

      برنامه سلامت باروری
  بسته خدمت جوانان غیر پزشک     نگرش باور و ارزشها
  بسته خدمت جوانان پزشک        
  سند سلامت جوانان