۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ مرداد   

دستورالعملهای گروه سلامت کار

 
دستورالعمل   عنوان
     
    راهنمای ارزیابی پرتوها و  میدانها در محیط کار
  راهنمای ارزیابی تنش های دمایی در محیط کار
  راهنمای ارزیابی روشنایی در محیط کار
  راهنمای ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار
  راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار
  راهنمای ارزیابی مواجهه شغلی با بیوآئروسل ها در محیط کار
  راهنمای پایش بيولوژيكي در محيط كار
    راهنمای تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی
  راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی
  فراخوان کشوری برگزاری آزمون مجازی تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت کار
  ویرایش چهارم 95 OEL 2016.6.21