۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۳ آذر   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

مهندس احمدرضا زمانی

رئیس گروه بهداشت حرفه ای

 

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای       31215752      

مهندس مهران همابین

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای   31215747  

مهندس فروزان خانی سرناوی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای   31215747  

مهندس یلدا برسم

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای   31215747