۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   

 

فرآیند های گروه سلامت محیط

 
فرآیند             عنوان
               
            فلوچارت دریافت کارت بهداشتی از طریق دفاتر پیشخوان دولت
            فلوچارت دریافت مجوزکار با اشعه
            فلوچارت صدور پروانه آموزشگاه بهداشت اصناف
            فلوچارت صدور پروانه بهداشتی خودروی حمل مواد غذایی
            فلوچارت صدور پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی
            فلوچارت صدور پروانه بهداشتی کیوسک سیار عرضه مواد غذایی
            فلوچارت صدور پروانه شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
            فلوچارت عملیات بهداشت محیط روستا