۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

مهندس حمیدرضا گلزاری

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای

 

کارشناس بهداشت محیط       31215743      

مهندس جعفر نوحی

جانشین مدیرگروه

کارشناس ارشد محیط زیست، آب و فاضلاب   31215745  

مهندس محمدرضا احمدپور

کارشناس مسئول بهداشت محیط

کارشناس ارشد محیط زیست، آب و فاضلاب   31215745  

مهندس علیرضا قادری

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس ارشد محیط زیست، آب و فاضلاب   31215745  

مهندس مریم سلاجقه

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط   31215744  

مهندس فرزانه داورپناه

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط   31215744  

مهندس مهین گنجی پور

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط   31215744  

مهندس پروین ملایی

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای   31215744  

مهندس ابوالفضل مرادی

کارشناس آزمایشگاه آب

کارشناس ارشد  زیست شناسی-میکروبیولوژی   31215751  

مهندس طاهره معزز

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست   31215751
 
 

مهندس محمد رضا میراحمدی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط   31215745