۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر   

اهداف و رسالت واحد رایانه

 

 

رسالت :

استفاده از حداکثر ظرفیت سخت افزاری و نرم افزاری جهت پیشبرد اهداف بهداشتی. و ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه. استفاده از زیرساختهای ویدئو کنفرانس درجهت برگزاری هرچه بهتر جلسات 

 

 اهداف نرم افزاری :

1. برنامه ريزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سيستم های نرم افزار

2. پشتيبانی نرم افزارهای کاربردی

3. کنترل و مديريت کاربران و تعريف سطوح دسترسی هريک از آنها

4. رفع مشکلات فنی کاربران نرم افزارهای کاربردی

5. جمع آوری مشکلات کاربران ، تجزيه و تحليل آنها و رفع مشکل

6. برنامه ريزی در جهت عدم تکرار مشکلات گزارش شده توسط کاربران و جلوگيری از وقوع مشکلات مشابه

8. برنامه ريزی در جهت آموزش و کارآمد نمودن کاربران نرم افزارها برای واگذاری امور کاربری نرم افزارها

9. تهيه استاندارهای خريد نرم افزار کاربردی و بروز رسانی آن در مقاطع مختلف

10. ارزيابی نرم افزارهای در حال خريد طبق استاندارد تهيه شده

 اهداف سخت افزاری :

1. بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها

2.نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده

3. ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری 

4. تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال

5. طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها

6. تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

7.سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه

8.  رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها