۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   

دستورالعملهای سلامت دهان و دندان

 
دستورالعمل   عنوان
     
    اطلاعات و جدول عملیاتی برنامه دانش آموزی
  توافق نامه و دستورالعمل برنامه عاری از پوسیدگی دندان پایه ششم 
  دستورالعمل دندان پزشک خانواده روستایی
  چارت سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال