۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر   

دستورالعملهای مدیریت بحران و کاهش خطر  بلایا

 
دستورالعمل   عنوان
     
    ارزیابی ایمنی غیر سازه ای و سازه ای
  ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار برای بلایا دارت
  دستورالعمل برنامه نظام مراقبت بلایا