۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر   

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

محمدحسین رستمی

رئیس اداره امور عمومی

لیسانس حسابداری       31215717      

ناصر بنی اسدی

مسئول امور خدمات

دیپلم اتومکانیک   31215717  

عصمت حجت

مسئول کارگزینی

لیسانس حسابداری   31215721  

لیلا تاجپور

کارگزین

فوق دیپلم امور اداری   31215721  

نجمه صادقی

کارگزین

لیسانس مدیریت بازرگانی   31215721  

شمسی مددی

متصدی امور دفتری

دیپلم اقتصاد اجتماعی   31215721  

اقدس واعظی نژاد

مسئول دبیرخانه

دیپلم   31215729