۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۶ دي   

 

اهداف و رسالت واحد دارویی

 

مقدمه و رسالت:

واحد دارويی معاونت مجموعه وظايفي ازقبيل نظارت بر فعاليت واحدهای ارائه خدمات دارويی (انبارها، مراكز بهداشتي درماني، پايگاههاي بهداشتی و خانه های بهداشت ) آموزش وارتقاء سطح آگاهی كاركنان و جامعه را بر عهدا دارد. باتوجه به اهميت ويژه بهداشت و نقش آن در سلامت فرد در جامعه ارائه صحيح و مناسب خدمات داروئی فوق می تواند نقش مهمی در حفظ و ارتقاء سطح سلامت و بهداشت فرد و جامعه داشته باشد.

 

رسالت:

رسیدن به مناسب ترین وضعیت انبارهای دارویی و داروخانه های تحت پوشش از لحاظ استاندارد و ارائه مطلوبترین خدمات در سطح شهرستانها به گیرندگان خدمت و رضایتمندی آنها

 

 

اهداف :

 

1- بالا بردن سطح کیفیت خدمات واحدها و انبارهای دارویی شهرستانها

2- افزایش سطح دانش و آگاهی پرسنل دارویی در زمینه کاربری برنامه و انبارداری

3- افزایش سطح استانداردهای انبارهای دارویی از نظر فیزیکی (فضای فیزیکی مناسب واندازه ،سقف ،کف ودیوارها قابل تمیز کردن وداشتن وسایل ایمنی شامل کپسول آتش نشانی ، رطوبت سنج ، دماسنج ،دزدگیر ،هواکش مناسب و...) وکیفیت نگهداری داروهادر شرایط مناسب

4- افزایش نظارت های مستمر برواحدها وانبارهای دارویی در جهت بالا بردن سطح واحدها و رساندن داروها از لحاظ کیفیت (تاریخ انقضاءو...)به دست مردم

5- ارتقاء برنامه نرم افزاری در زمینه تاریخ انقضاء داروهاوبررسی ریالی داروها 

6- افزایش نظارت بر داروخانه های خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی در جهت خدمت رسانی بهتر ومناسبتر به افراد تحت پوشش

7- افزایش دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز با بررسی تعدادمراجعات در طرح بیمه روستایی به داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی