۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۲ مهر   

دستورالعملهای گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

 
دستورالعمل   عنوان
     
  مروری بر استراتژی های برنامه 5 ساله دوم حذف مالاریا
  مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا
  کتاب استانداردهای آزمایشگاه مالاریا
  راهنمای کشوری نظام دیده وری مالاریا
  راهنمای کشوری بیماریابی و طبقه بندی کانون
  برنامه حذف مالاریا در ایران افق 1404
  آشنایی با مالاریا - مختص بهورز و مراقب سلامت
  ابزار برنامه ریزی مراقبت حشره شناسی - مالاریا
    راهنمای کشوری درمان مالاریا در جمهوری اسلامی ایران
  پمفلت و فایل های آموزشی STI سال 99