۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن   

 

اهداف و رسالت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

 

مقدمه

 مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریها ی شایع استان از نظر اتیولوژی ،توزیع مکانی ،زمانی و انسانی و بخصوص بار بیماری ها و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه می نماید .

با توجه به اهمیت کنترل بیماریها در سلامت انسان بعنوان محور توسعه پایدار ، این گروه برآن است با برقراری نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در طرح ،اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به نحو شایسته ایفای نقش کند .

خدماتی که گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ارائه می دهد به طور خلاصه به شرح زیر است :

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح استان ، کشور و دنیا

-نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماریها در سطح استان

-مراقبت و کنترل اپیدمی ها

-تسهیل زمینه های اجرایی  برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی

-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزشی همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

-تهیه و توزیع رسانه های مختلف خبری و آموزشی

 

اهداف و رسالت:

پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده در نظام مراقبت هرکدام از این بیماریهای واگیر مشمول نظام مراقبت

 

ماموریت:

گروه مدیریت بیماریهای واگیر برآنست که با اجرای نظام مراقبت طراحی شده برای بیماریهای گروه هدف از بار این بیماریها در جامعه بکاهد و بر حسب مورد به سمت ریشه کنی ، حذف و کنترل این بیماریها قدم بردارد .

علاوه براین مقابله با طغیان بیماریها و پیش بینی بروز مشکلات واگیر ( بر اساس اطلاعات و مکانیسم های موجود ) از اولویتهای ماموریت این مدیریت می باشد .