۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي   

دستورالعملهای گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 
دستورالعمل   عنوان
    برنامه جامع پیشگیري و کنترل دیابت شهری
  برنامه ملی فعالیت بدنی
  برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان ها
  برنامه کشوری غربالگری بيماری کمکاری تيروييد نوزادان
  برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت
  دستورالعمل برنامه غربالگری ،تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان
  راهنمای ملی جامعه ایمن
  فرآیند اجرایی ماده 73 برنامه پنجم توسعه