۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   

 

اهداف و رسالت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

 

رسالت:

 

سلامت انسان ها علاوه بر خصوصیات ژنتیکی تحت تاثیر عوامل اجتماعی ، محیط زیستی و ویژگی های رفتاری و سبک زندگی است . امروزه با تغییرات سریع و شگرف اجتماعی ناشی از روند توسعه وشهرنشینی و  بویژه افزایش سن جمعیت، سهم بیماریهای غیرواگیر مانند بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها از میزان مرگ و بار مالی ناشی از مشکلات سلامت با سرعت چشمگیری رو به فزونی است. مهمترین این بیماریها اغلب عوامل زمینه سازی دارند که در صورت مواجهه به موقع و موثر با آنها میتوان از بروز چند بیماری غیرواگیر پیشگیری نمود. تحرک بدنی ناکافی، مصرف دخانیات، آلاینده های محیطی، تغذیه ناسالم و پرفشاری خون از آن جمله اند. همچنین درمان این بیماریها در مراحل ابتدایی تر و پیش از اینکه به عوارض ناتوان کننده ختم شوند، اثر چشمگیری بر حفظ سلامت مردم دارد. براساس آمارهای جهانی بیماریهای غیرواگیر درحال حاضر مسئول بیش از 53درصد بار بیماریها بوده و انتظار میرود تا سال 2020 عامل 60 درصد بار بیماریها و  73درصد تمام موارد مرگ باشند که 80درصدمرگ های  ناشی از بیماریهای غیرواگیر در کشورهای در حال توسعه رخ خواهند داد.

 پیش بینی می شود این میزان در کشور ما نیز چنین الگویی داشته و بیش از76درصد  کل بار بیماریها به این نوع از بیماریها اختصاص یابد.

مقابله با همه گیری بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آنها ، ماهیتاً نیازمند مداخلات گسترده، موثر و فعال تمامی سازمان های مرتبط در درون و برون بخش سلامت است.

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریها ی غیرواگیر شایع استان از نظر اتیولوژی ،توزیع مکانی ،زمانی و انسانی و بخصوص بار بیماری ها و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه می نماید .

با توجه به اهمیت کنترل بیماریها در سلامت انسان بعنوان محور توسعه پایدار ، این گروه برآن است با برقراری نظام مراقبت بیماریهای غیر واگیر در طرح ،اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به نحو شایسته ایفای نقش کند .

خدماتی که گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر ارائه می دهد به طور خلاصه به شرح زیر است :

-تدوین و اجرای سند بیماری های غیرواگیر

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح استان ، کشور و دنیا

-نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماری های غیرواگیر  در سطح استان

-مراقبت و کنترل اپیدمی ها

-تسهیل زمینه های اجرایی  برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی

-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزشی همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

-تهیه و توزیع رسانه های مختلف خبری و آموزشی

 گروه بیماریهای غیرواگیر با برنامه ریزی به منظوراصلاح شیوه زندگی ازطریق کنترل عوامل موثر بربروزبیماریهای غیرواگیر قصددارد درراستای کاهش باربیماریها گام بردارد . همچنین باانجام غربالگری های به موقع واصولی درجهت کنترل بیماریهای غیرواگیر اقدام نماید  وباتشخیص به موقع بسیاری ازاین بیماریها ، ازعوارض غیرقابل جبران وبسیاری ازعقب ماندگی ها جلوگیری نماید .


اهداف :

-کاهش بروزوشیوع دیابت نوع۲ درافرادپره دیابتی(پیشگیري اولیه)۲

-پیشگیري،کاهش وتاخیردربروزعوارض کوتاه ودرازمدت دیابت،تغییردرمسیرطبیعی بیماري وتوقف پیشرفت بیماري(پیشگیري ثانویه)

- کاهش وتاخیردربروزمعلولیت وناتوانی هاومرگ حاصل ازعوارض دیابت وکاهش سالهاي ازدست رفته عمرافرادمبتلاءبه دیابت

- شناسایی وکنترل نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید (ch) ، درمان وپیشگیری ازعوارض آن

- کنترل وپیشگیری بیماریهای ژنتیک (هموفیلی ،pku، تالاسمی)

- کاهش مرگ و میر و ناتوانی حاصل از سرطان روده ی بزرگ

- تعیین و ثبت میزان دقیق بروز سرطان در استان

- انجام مطالعات تحقیقاتی و برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی

- كاهش وقوع سوانح و حوادث ( ميزان بروز )

- كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از سوانح و حوادث

- كاهش ميزان معلوليت ها و زيان هاي ناشي از سوانح و حوادث

- اجرای صحیح برنامه ژنتیک اجتماعی

- آگاه سازی جامعه پزشکی استان درزمینه اجرای برنامه های درمانی وتخصصی مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر

- اجرای برنامه های پیشگیری وکنترل بیماریهای تنفسی آسم وcopd

- ارتقاء فرایندهای کنترل عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر

 - پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی بیماریهای واگیر دار