۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ دي   

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

دکتر مریم حسین پور

مدیر شبکه و ارتقاء سلامت

 

دکتری پزشکی و MPH       31215739      

دکتر میترا مهرابیان

رئیس گروه گسترش

دکترای عمومی   31215719  

دکتر مریم برومند

کارشناس مسئول گسترش

دکترای عمومی   31215728  

پریسا صفا بافتی

کارشناس نیروی انسانی

کارشناس بهداشت عمومی   31215728  

فاطمه کاظمی پور

کارشناس متصدی اطلاعات گسترش

دیپلم تجربی   31215728  

مریم سلمانی

کارشناس بهورزی

 

کارشناس ارشد مدیریت خدمات سلامت   31215728  
اسما شاکری

کارشناس بهورزی آموزشی و بازآموزی

کارشناس بهداشت محیط   31215720  

اشرف یزدی زاده

کارشناس آمار و تحلیل عملکرد

کارشناسی آمار و مدارک پزشکی   31215720  

نسرین طبسی

کارشناس آموزش و بازآموزی

کارشناس ارشد آموزش سلامت   31215720  

فاطمه شعاعی

کارشناس پزشک خانواده

کارشناسی مامایی   31215719  

عباس پور شریفی

کارشناس تجهیزات گسترش

کارشناسی ارشد اکولوژی  

31215733

 

سعدون خالندی

کارشناس سامانه سیب

کارشناسی مبارزه با بیماریها   31215733