۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر   

دستورالعملهای امور آزمایشگاه

 
دستورالعمل   عنوان
     
    دستورالعمل تضمین کیفیت
  مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی
  ابلاغ برنامه عملیاتی
  تعرفه خدمات سلامت
  راهنمای فنی
  کنترل کیفی بیوشیمی پاور
  کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
  دستورالعمل ها با توجه به سطح بندی آزمایشگاهها سطح 1
  دستورالعمل ها با توجه به سطح بندی آزمایشگاهها سطح 2
  دستورالعمل ها با توجه به سطح بندی آزمایشگاهها سطح 3