۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر   

 

فرآیند های گروه بهبود تغذیه

 
فرآیند      عنوان
                                                          
   فلوچارت فرایند برنامه حمایتی کودکان
   فلوچارت فرایند برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی سالم
   فلوچارت برنامه مکمل یاری
   فلوچارت فرایند برنامه حمایتی مادران
   فلوچارت فرایند برنامه عملیاتی
   فلوچارت فرایند اختلالات ناشی ازکمبودید
   فلوچارت یک وعده