۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي   

 

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

 

عکس

 

 

تلفن تماس

 

 

شرح وظایف

مهین علم

رئیس گروه سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

کارشناس مامایی- کارشناس ارشد روانشناسی   31215738  

زکیه کاربخش راوری

کارشناس سلامت نوجوانان و مدارس

کارشناس مامایی   31215738  

رحمت الله جعفری

کارشناس مسئول سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

کارشناس بهداشت عمومی   31215772