۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي   

فرآیند های  

 
فرآیند      عنوان
                                                          
  فلوچارت سنجش نو آموزان
 

فلوچارت معاینات نوجوانان پایه های 1و4و7 

  بررسی دو سالانه رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان (کاسپین)
  گیرنده خدمات
 
غربالگری پدیکلوزیس سر دانش آموزان
 
فلوچارت برگزاری کمیته های استانی (مدارس مروج سلامت،سلامت مدارس)
  پایش و ارزشیابی
  بازدید مدارس بر اساس تفاهم نامه