۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد   
 

نام و نام خانوادگی و سمت

مدرک تحصیلی

عکس

 

تلفن تماس

 

شرح وظایف

دکتر سعدالله رضازاده

رییس گروه آموزش و ارتقاء سلامت

 

دکترای حرفه ای       31215732      

فاطمه بلالی میبدی

کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت

ارشد تحقیقات آموزشی   31215732  

زرین تاج کوهستانی

کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت

ارشد آموزش و ارتقا سلامت   31215708