۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر   

فرآیند های آموزش و ارتقا سلامت

 
فرآیند             عنوان
               
            فرآيند اجرایی تولید رسانه
           
فرآيند اجرایی خودمراقبتی اجتماعی 
            فرآيند اجرایی خودمراقبتی سازمانی
            فرآيند اجرایی خودمراقبتی فردی
            فرآيند اجرايی کارآموزی و کارورزی دانشجويان
            فلوچارت برنامه پایش و نظارت
            فرایند اجرایی تدوین برنامه عملیاتی