۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۰ مهر   

دستورالعملهای گروه آموزش و ارتقا سلامت

 
دستورالعمل   عنوان
  طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
  راهنمای ارتقای سلامت در محل کار
  شیوه نامه اجرایی بسته خدمات 2
  اموزش خانوار در برابر بلایا. هرخانه یک پایگاه
   اسهال و استفراغ
  خود مراقبتی وافسردگی
  دوری از سیگار و قلیان
  روش نشستن صحیح هنگام کار با رایانه
  برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت
  سالمندی سالم هر خانه یک پایگاه سلامت
  سقوط در سالمندان
  فعالیت فیزیکی - هر خانه یک پایگاه
  کاهش قند و نمک وچربی جدید
  هر خانه یک پایگاه سلامت دهان و دندان
 
دستورالعمل اجرایی برنامه سفيران سلامت محله
  دستورالعمل اجرایی برنامه ملی خودمراقبتی
 
دستورالعمل اجرایی برنامه سفيران سلامت دانش آموزی
  دستورالعمل اچرایی برنامه سفیران سلامت دانشجویی
 
راهنمای وسعه و ساماندهی آموزشهای گروهی به منظور ارتقای سواد سلامت در کشور
  تفاهم نامه روحانیون
  تفاهم نامه جوانان
  تفاهم نامه نظام پزشکی