۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي   

فرآیند های گروه جمعیت و خانواده

 
فرآیند             عنوان
               
            فلوچارت مادران باردار در معرض خطر
            فلوچارت مادران باردار پر خطر یا در معرض خطر در صورت مراجعه مستقیم مادر به بیمارستان
            فرآیندهای اجرای نظام مراقبت مرگ کودکان