۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۵ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند   

 

دکتر حسین صافی زاده معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان
متخصص پزشکی اجتماعی
31215740

 

دکتر سیروس سالاری

معاون فنی

مهندس مجید سلطانی نژاد

معاون اجرایی

            دکترای عمومی ,MPH         مدیریت اصلاحات نظام سلامت(MPH)
31215754 31215737

 

مهندس حمیدرضاگلزاری

مدیرگروه سلامت محیط و کار

:31215743

کیومرث سالاری

مسئول اداره امور آزمایشگاههای بهداشتی

:31215735

دکتر سعدا... رضازاده

رئیس گروه آموزش و ارتقاء سلامت

:31215732

سعدا... بنی اسد آزاد

رئیس اداره امور عمومی

:31215717

دکتر مریم حسین پور

مدیر گروه شبکه و ارتقاء سلامت

:31215739

دکتر منصوره صافی زاده

مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده

:31215736

دکتر علی بهرام نژاد

مدیر گروه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

:31215746

بهاره غیاثی

مدیر گروه بهبود تغذیه

:31215753

دکتر کاوه رفیعی پور

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

:31215723

دکتر مهدی شفیعی

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر 

:31215726

مهین علم

مدیر گروه سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

:31215738

دکتر مرتضی حاج اسماعیلی

مسئول واحد دارویی

:31215702

دکتر رسول حسن زاده

مسئول واحد سلامت دهان و دندان

:31215709

دکتر ابراهیم شمس الدینی

مسئول واحد کاهش خطر بلایا

:31215877

مرضیه خواجویی

مدیر امور مالی و حسابداری

:31215756

نجیبه خواجه پور

مسئول روابط عمومی

:31215872

مهندس مریم مهرابیان

مسئول واحد رایانه

:31215748