۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر  
مانور دورمیزی معاونت بهداشتی دانشگاه با موضوع آنفلوانزا پرندگان و کووید19
 
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و فرمانده این مانور گفت: مانور دورمیزی مرکز مدیریت حوادث معاونت بهداشتی دانشگاه با موضوع آنفلوانزا پرندگان و کووید19 در راستای آماده سازی پرسنل و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه این مدیریت برگزار شد.
 
 
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر سیروس سالاری هدف از برپایی این مانور را بررسی سطح آمادگی و فرایند خدمات رسانی به آسیب دیدگان در شرایط  بحرانی عنوان و تصریح کرد: انجام این مانورها به منظور کسب آمادگی برای رویارویی با شرایط واقعی بحران می باشد و عملکرد پرسنل این مانوررضایت بخش بود.