۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر   
هفته سلامت روان
مراقبت سلامت روان برای همه: بیایید آن را به یك واقعیت تبدیل كنیم
هفته سلامت روان از 18 الی 24 مهر ماه با شعار روز جهانی " سلامت روان در جهان نابرابر

 

عناوین پیشنهادی هفته سلامت روان 1400:

 یکشنبه 18 مهر: نقش سیاستگذاران در دسترسی عادلانه به خدمات سالمت روان

 دوشنبه 19 مهر: نقش تحریم ها بر نابرابری سالمت روان در پاندمی کرونا

سه شنبه 20 مهر: رابطه ی منصفانه  ارائه دهندگان خدمات سالمت روانی-اجتماعی با خدمت گیرندگان

 چهارشنبه 21 مهر: تأثیر "انگ" بر نابرابری خدمات سالمت روان در جامعه

 پنج شنبه 22 مهر: ضرورت توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی در بهبود سالمت روان جامعه

 جمعه 23 مهر: سواد سلامت روان و بهره مندی از خدمات

 شنبه 24 مهر: نقش حاکمیت در توانمندسازی افراد دارای معلولیت(جسمی و ذهنی)