۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور  

پایگاه های واکسیناسیون شهر کرمان از دریچه دوربین روابط عمومی

 

  •  
از ابتدای طرح واکسیناسیون علیه بیماری کرونا تاکنون در استان کرمان بیش از 543 هزار نفر با دریافت دو نوبت واکسن علیه این بیماری واکسینه شده اند و بیش از یک میلیون و 122 هزار نفر نوبت اول را دریافت کرده اند.
 

 به گزارش وب دا کرمان، سن دریافت کنندگان واکسن اکنون به بالای 17 سال رسیده و متولدین 1383 به قبل می توانند برای دریافت واکسن اقدام کنند.

 

مراجعه کنندگان به پایگاه های واکسیناسیون بیش از گذشته است و تقریبا از همه گروه های سنی تعریف شده به این پایگاه ها مراجعه می کنند.

 

 آنچه در پیش می آید گزارش تصویری از حضور مراجعه کنندگان در پایگاه های واکسیناسیون در سطح شهر کرمان است.

تصاویر: محمدرضا براهام

 

 
a1
a1
a2
a2
a3
a3
a4
a4
a6
a6
a7
a7
a8
a8
a9
a9
b1
b1
b2
b2
b3
b3
b4
b4
b5
b5
b6
b6
b7
b7
b8
b8
b9
b9
c1
c1
c2
c2
c3
c3
c4
c4
c5
c5
c6
c6
c7
c7
c9
c9
d1
d1
d4
d4
d5
d5
d6
d6
d7
d7
d8
d8
d9
d9
e1
e1
e2
e2
e4
e4
e5
e5
e6
e6
e7
e7
e8
e8
e9
e9
f1
f1
f2
f2
f3
f3
f4
f4
f5