۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۸ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۳ شهريور   
از ابتدای همه گیری بیماری کرونا تا به امروز تیم مستند سازی دانشگاه سعی کرده با حضور در مراکز مختلف از جمله بیمارستان ها، مراکز 16 ساعته و مراکز واکسیناسیون و... فعالیت های درحال انجام این مراکز را به تصویر بکشد.
 

به گزارش وب دا کرمان، در ادامه مستند سازی فعالیت ها، تیم مستند سازی دانشگاه در سفر به سه شهرستان راور، کوهبنان و زرند در گزارشی روند واکسیناسیون را در این سه شهرستان به تصویر کشیده است.

 

آنچه که مستند سازان دانشگاه از روند واکسیناسیون در این شهرستان ها  به تصویر کشیدند و مشاهده کردند استقبال خوب شهروندان از انجام واکسیناسیون است.

 

مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان راور نیز استقبال مردم راور از انجام واکسیناسیون را تایید می کند و می گوید: اگر چه در روزهای نخست واکسیناسیون، استقبال کمتری بود اما  اکنون استقبال خوب است.

 

دکتر سعید پیشگویی می گوید: 5 مرکز واکسن واکسیناسیون در شهرستان راور مستقر است که به طور متوسط روزانه 130 تا 150 نفر مراجعه کننده دارند.

 

به گفته وی تا کنون نزدیک به 6 هزار نفر دز اول و حدود 2 هزار نفر دز دوم واکسیناسیون رو دریافت کرده اند.

 

مدیر شبکه و مرکز بهداشت کوهبنان نیز گفت: در حال حاضر 3 مرکز واکسیناسیون در این شهرستان مستقر است و روزانه به طور متوسط بین 200 تا 300 نفر واکسینه می کنند.

 

دکتر محمد فصیحی هرندی  افزود: خوشبختانه روند واکسیناسیون در این شهرستان به خوبی در حال انجام است.

 

معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان زرند در گفت و گویی افزود: کار واکسیناسیون در شهرستان زرند در یک مرکز تجمیعی و در 16 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری این شهرستان در حال انجام است.

 

 ماشاالله عرب پور گفت: در حال حاضر روانه 1000 تا 1500 نفر برای واکسیناسیون به این مراکز مراجعه می کنند.

 

 به گفته وی روند واکسیناسیون در این شهرستان خوب است و شهروندان از انجام واکسیناسیون استقبال خوبی دارند.


تصاویر: محمدرضا براهام

 

 
2.jpg
2.jpg
a (1)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (1)
a (2)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (2)
a (4)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (4)
a (3)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (3)
a (5)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (5)
a (6)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (6)
a (7)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (7)
a (8)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (8)
a (9)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
a (9)
b (2)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (2)
b (1)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (1)
b (3)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (3)
b (4)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (4)
b (7)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (7)
b (5)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (5)
b (6)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (6)
b (8)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (8)
b (9)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
b (9)
d__1__1.jpg
d__1__1.jpg
d (1)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (1)
d (2)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (2)
d (3)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (3)
d (4)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (4)
d (5)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (5)
d (6)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (6)
d (7)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (7)
d (8)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (8)
d (9)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
d (9)
e (1)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (1)
e (2)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (2)
e (3)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (3)
e (4)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (4)
e (5)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (5)
e (6)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (6)
e (7)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (7)
e (8)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (8)
e (9)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
e (9)
f.jpg
f.jpg
f (1)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (1)
f (2)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (2)
f (3)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (3)
f (4)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (4)
f (5)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (5)
f (6)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (6)
f (7)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (7)
f (8)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
f (8)
g (2)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (2)
g (3)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (3)
g (4)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (4)
g (5)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (5)
g (6)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (6)
g (8)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (8)
g (9)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند
g (9)
g (1)-گزارشی از روند فعالیت مراکز واکسیناسیون در سه شهرستان راور،کوهبنان و زرند