معرفی واحد سلامت مدارس
 

واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس

چشم انداز

ایجاد جامعه ای که جوانانی توانمند وسالم در همه سطوح جسمی و روانی واجتماعی دارند به صورتی که این جوانان از معیارهای شیوه زندگی سالم نه تنها در دوره جوانی بلکه در دوره میانسالی و سالمندی آگاهی داشته وبا عمل به این موارد در تمام دوره عمر با نشاط و کارآ زندگی کنند

رسالت

مدیریت سلامت محور در زمینه ارائه خدمت به نوجوانان وجوانان ,در راستای ارتقائ کیفیت زندگی این گروه سنی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهنگ جامعه ومتناسب با جنسیت مورد نظر و مشارکت همه جانبه ایشان .

وظیفه اصلی ما ارائه استانداردهای است که در تعامل با همه نهاد های متولی این گروه به دست می آید و برای هماهنگ سازی خدمات قابل ارائه در نظام سلامت برای این گروه مخاطب به طور مستمر پایش خواهد شد

اهداف کلی ­­

ارتقاء توانمندی های اطلاعاتی مورد نیاز گروههای هدف نوجوانان(گروه سنی18-6سال)جوانان(گروه سنی29-18سال) در زمینه های مختلف سلامت برای اصلاح و بهبود شیوه های زندگی سالم

  - افزایش دسترسی گروههای هدف به خدمات بهداشتی درمانی در کلیه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

  - فراهم آوردن زمینه ایجاد محیط ایمن و بهداشتی در گروههای هدف

ارتقاءرفتارهای سالم گروههای هدف

پیشگیری از رفتارهای آسیب رسان گروههای هدف

آماده سازی بستر مشاوره علمی و تخصصی در زمینه سلامت نوجوانان و جوانان

فعالیتها

اجرای طرح سنجش در نو آموزان بدو ورود به دبستان

انجام معاینات غربالگری توسط پزشکان عمومی در دانش اموزان اول ابتدایی ,اول متوسطه اول,اول متوسطه دوم

ورود اطلاعات شناسنامه سلامت  در پرونده الکترونیک

برنامه واکسیناسیون توام دانس اموزان اول متوسطه

برنامه بلوغ

ایمنی در مدارس

بهداشت دهان ودندان

غربالگری پدیکلوز

شیر مدارس (مشترک با بهداشت محیط)

آهن یاری(مشترک با واحد تغذیه)

پرونده بهداشتی مدرسه بهداشت محیط مدرسه

 بوفه مدارس

بیماریهای واگیر در مدارس

سوانح وحوادث در مدارس

برنامه مدارس مروج سلامت

برنامه تحرک فیزیکی در مدارس

برنامه خودمراقبتی جوانان

برنامه ترویج ازدواج مناسب در جوانان

معاینات دانشجویی و ثبت در نرم افزار

اجرای طرح دو سالانه نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماری ها در دانش اموزان کشور( کاسپین5 )

برنامه ترویج سبک زندگی سالم در جوانان

 سلامت نوجوانان جوانان و مدارس