معرفی گروه پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر
 

می توان بیماری ها را براساس قابلیت انتقال به دو گروه واگیر و غیرواگیر تقسیم کرد.

تا چند سال پيش بيماريهاي واگير بعنوان بزرگترين معضل بهداشتي كشورهاي جهان بشمار مي رفت ، بطوريكه تمام توان
بهداشتي كشورها صرف كنترل و پيشگيري از همه گيري اين بيماريها مي شد . از چند دهه پيش با موفقيتهاي به دست آمده در زمينه ارتقاي نظام سلامت و تكنووژي جديد پيشرفت عمده اي درخصوص كنترل بيماريهاي واگيردار حاصل شده و پس از طي اين مراحل ، بيمارهاي غير واگير در حال حاضر بعنوان مشكل عمده بهداشتي مطرح است.


بیماری
های غیرواگیر در سراسر جهان 43 % بار بیماری ها را دربر می گیرند که انتظارمی رود عامل  %60 کل بار بیماری ها و 73 % تمام موارد مرگ تا سال 2020 شوند. کشورهای با درآمد کم و متوسط 79 %موارد مرگ و 85 % بار این گونه بیماری ها را به خود اختصاص می دهند. این افزایش بیشتر به دلیل همه گیری بیماری های نوپدید غیرواگیر در کشورهای درحال توسعه است. راه حل کنترل همه گیری جهانی بیماری های غیرواگیر، پیشگیری اولیه است که براساس برنامه های جامع و دربرگیرنده ی جمعیت جهانی استوار است .پایه غیرواگیر شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیری و کنترل این عوامل است.اکثر عوامل خطر بیماری های مهم امروز قویاً به الگوهای زندگی و به خصوص نحوه ی مصرف مرتبط ، هستند که می تواند به صورت مصرف بسیار زیاد ی یا بسیار کم باشد .به طور مثال اضافه وزن و چاقی از عوامل مهم تعیین کننده ی سلامت هستند و به تغییرات منفی متابولیک، مانند فشار خون بالا، سطوح نامطلوب کلسترول و افزایش مقاومت در برابر انسولین منجرمی شود. این دو عامل، خطر بیماری های عروق قلب، سکته ی مغزی، دیابت شیرین و بسیاری از انواع سرطان را افزایش می دهند. افزایش فشار خون و کلسترول، ارتباط نزدیکی با مصرف بیش از حد غذاهای چرب، شیرین و پرنمک دارند . اگر این غذاها با تأثیرات کشنده ی دخانیات و مصرف الکل همراه باشند، مرگبارتر می شوند. دخانیات و الکل علاوه بر بیماری های قلبی، سکته و سایر امراض جدی، عامل بسیاری از سرطان ها هستند.


در ستاد دانشگاه حوزه فعالیت واحد بيماريهاي غيرواگير عبارتند از :

پيشگيري از سوانح و حوادث, پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي، عروقي و فشار خون ,  پيشگيري از بيماري ديابت،كاهش موارد بروز تالاسمي و PKU , موارد مثبت سرطان ,پيشگيري از نابينايي و كم بينايي كودكان زير 6 سال ،غربالگري هيپوتيروئيدي مادرزادي نوزادي ,نظام مراقبت عوامل خطر غير واگير,آموزش پيشگيري از آسم و آلرژي


پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر