معرفی گروه سلامت محیط و کار

رسالت:

گروه بهداشت محیط و حرفه ای به استناد قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تحت نظارت مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع، با سیاستگذاری وارائه خط مشی فنی و تخصصی مربوط به امور پیشگیری، کنترل، کاهش و حذف شرایط و عوامل تهدید کننده سلامت انسان در محیط زندگی و کار و همچنین حفظ و ارتقاء سلامت نيروي كار با ارج نهادن به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و توجه به توسعه پایدار با بهره گیری از مشارکت های مردمی و همکاری های بین بخشی و بکارگیری فناوری مناسب از طریق تدوین معیارها، ضوابط و نظام کارآمد ارائه خدمات  به ایفای نقش در نظام سلامت می پردازد.

اهداف کلی: 

*        پیشگیری، کنترل، کاهش و حذف عوامل تهدید کننده سلامت انسان در محیط زندگی و کار در راستای حفظ و ارتقاء سلامت


*        
حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی کار از طریق استقرار نظام جامع سلامت شغلی


*        
توسعه خدمات بهداشت محیط و کار و سلامت نیروی کار با دیدگاه عدالت در سلامت


*        
ایجاد، توسعه و تقویت زیر ساخت های قانونی، تخصصی و نیروی انسانی مرکز و بکارگیری فناوری های مناسب


*        
توانمندسازی نیروی انسانی از طریق برنامه های آموزشی و پژوهشی


*        
ظرفیت سازی و توانمند سازی جهت مقابله با بلایا و حوادث غیر مترقبه و همه گیری ها


*        
پایش و ارزشیابی برنامه های بهداشت محیط و کار و سلامت نیروی کار


*        
تعیین اولویت های بهداشت محیط و کار و سلامت نیروی کار در نظام جامع سلامت


*        
ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی شاغلین بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات


*        
 پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.


*        
تشخیص زودرس بیماریها و عوارض کاری .


*        
کنترل و حذف عوامل زیان آور شغلی

فعالیتهای بهداشت محیط:

      *سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بهداشت محیط در شهرستانهای تحت پوشش معاونت


       * ایجاد هماهنگی بین مراکز بهداشت شهرستانها در امور مربوط به بهداشت محیط

 

       * برنامه ریزی در امور مربوط به آموزش بهداشت در کلیه زمینه های بهداشت محیط

       *  تنظیم برنامه های آموزشی لازم برای پرسنل بهداشت محیط

 

       *  نظارت و ارزشیابی فعالیتهای بهداشت محیط و کادر بهداشت محیط در سطح شهرستانهای تحت پوشش

 

       *  بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی و خدماتی برای اجرای برنامه های بهداشت محیط

 

       *  پیگیری تامین اعتبار جهت تهیه و تامین لوازم و تجهیزات و خدمات برای اجرا و بهره برداری و  فعالیتهای بهداشت محیط

 

       *  بررسی نیاز کارگاههای شهرستانی و منطقه ای

 

       * اعمال و اجرای مقررات و استانداردهای بهداشتی به منظور نظارت عالی

 

       *  رسیدگی به شکایات واصله در زمینه کلیات بهداشت محیط

 

       * شرکت در جلسات مربوط به درجه بندی اماکن و شوراها

       *  شرکت در جلسات و کمیسیونها و سمینارها و کنفرانس موسسات علمی و آموزشی و تحقیقاتی به منظور کسب اطلاعات جدید

فعالیتهای بهداشت حرفه ای:


*  بازرسی،پایش ونظارت بر محیط های کار توسط بازرسان بهداشت حرفه ای به منظور بررسی مستمر وضعیت بهداشت محیط کار و

    آگاهی از چگونگی اجرای قوانین و دستور العمل ها در محیط های کاری خصوصاً کارگاهها و کارخانجات

     

* اجرای برنامه طب کار شامل صدور مجوز جهت مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار، نظارت بر فعاليت طب کار مراکز بهداشت شهرستانها،

   نظارت برنحوه ارائه خدمات طب کاروبهداشت حرفه ای در کارخانجات توسط پزشکان شاغل در صنعت، ارزشيابی خدمات ارئه شده توسط

   بخش خصوصی 


*  
صدور مجوز جهت شرکت های ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و نظارت بر نحوه ارائه خدمات .

*  برنامه ریزی و برگزاری جلسات آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای جهت کارشناسان شاغل در شبکه، بیمارستان ها، کارخانجات و ....

*   نظارت برتشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار طبق ماده 93 قانون کار


*   
بازدید و نظارت بر بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه، نظارت بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، اعتباربخشی ملی        
   
     آنها  طبق برنامه معاونت درمان دانشگاه

        * اجرای طرح مشترک ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی به کارگران ( کارشناسان شورای خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان) به منظور

            ارائه خدمات اولیه بهداشتی (PHC)  در کارگاههای دارای ۵۰ تا ۴۹۹ نفر  شاغل با هدف حفظ ، تأمین و ارتقاء سلامت کارگران ، ارتقاء      دانش          
           و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران و سالم سازی محیط کار در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

*  اجرای برنامه بقا  و کشاورزی به منظور نظور ارتقاء سطح دانش و آگاهی قالیبافان و کشاورزان روستایی و اصلاح محیط کار از طریق

  آموزش و بهسازی کارگاه های مذکور

*    اجرای برنامه بهداشت معدن کاران از طریق بازدی و نظارت بر معادن، تشکیل پرونده بهداشتی، معاینات ادواری، آموزش بهداشت و

    سلامت، نظارت بر بهسازی محیط کار و پایش مداوم سلامت افراد در محیط کار

*   برنامه سلامت ، ایمنی وبهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت پسماند با هدف حفظ و ارتقاء سلامت عوامل اجرایی

     پسماندها ( شاغلینی که که به نحوی در پروسه جمع اوری، حمل و نقل، پردازش، دفع زباله و پسماند فعالیت می نمایند. )

*     کنترل عوامل فیزیکی محیط کار ( صدا،روشنایی،پرتو،تنش های حرارتی و ...) 
  

*      کنترل عوامل شیمیایی محیط کار ( گردو غبار، گازها و بخارات، آزبست، سیلیس و ....)

*      اجرای برنامه ارگونومی. بررسی وضعیت های مختلف بدن در محیط کار مانند وضعيت نامناسب بدني در حين انجام كار ،ابزار كار

 نامناسب و... اجرای اقدامات مداخله اي به منظور اصلاح شرايط كاري غيرارگونوميك و پيشگيري از عوارض اسكلتي عضلاني ناشي از كار

*     اجرای برنامه مشاغل سخت و زیان آور از طریق بازدید از مشاغلی که در آن عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی  محیط

 کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به  مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که

 نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد .سلامت محیط و کار