یکشنبه ١٣٩٧/٤/٣١    EN

معرفی گروه سلامت خانواده و جمعیت

چشم انداز:

دستیابی به جامعه ای سالم بطوری که تمامی گروههای سنی خانواده با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه کیفیت زندگی مناسبی را تجربه کنند.

رسالت:

حفظ و ارتقا سلامت خانواده مبتنی برگروههای مختلف سنی

اهداف کلی:

 • کاهش مرگ و میر مادران باردار
 • کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
 • ارتقا سطح سلامت کودکان زیر 8 سال
 • اجرای برنامه سلامت باروری
 • ارتقا کیفیت زندگی میانسالان
 • ارتقا کیفیت زندگی سالمندان
 • افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادردر 6 ماه اول و تداوم شیرخوارگی همراه با تغذیه کمکی تا 2 سالگی

فعالیت ها:

 • تهیه برنامه عملیاتی ( بررسی  وضعیت موجود در قالب شاخص ها، تعیین اهداف و استراتژی  های اجرایی و طراحی مداخلات ) و پایش و ارزشیابی
 • نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای تابعه و بیمارستانهای دوستدار کودک
 • برگزاری دوره های کوتاه مدت توجیهی جهت نیروهای جدید الورود و دانشجویان مرتبط
 • تهیه و توزیع مطالب آموزشی مورد نیاز
 • جمع آوری ، بررسی ، جمع بندی و ارسال آمار فعالیت ها به اداره کل
 • برآورد ، تهیه و توزیع شیر خشک ، مکمل های دارویی و اقلام پیشگیری  از بارداری های پر خطر و برنامه ریزی نشده
 • انجام هماهنگی های لازم درون بخشی و برون بخشی
 • برگزاری مناسبت ها
 • برگزاری کارگاههای آموزشی دانشگاهی، منطقه ای ، کشوری
 • پیگیری دریافت ، توزیع و هزینه کرد اعتبارات طبق دستور خرج
 • آموزش ، پایش و نظارت بر فعالیت های تیم سلامت
 • تشکیل کمیته های مصوب طبق دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه و پیگیری مصوبات آن
 • شرکت در کمیته های دانشگاهی
 • تهیه و ارسال عملکرد فصلیسلامت خانواده و جمعیت