یکشنبه ١٣٩٧/٤/٣١    EN

معرفی گروه تحقیق وتوسعه

واحدهای تحقیق و توسعه هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی سازمان ها هستند. این واحدها به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت

خدمت، طراحی خدمت جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوری
ها و کسب دانش فنی جدید را در چارچوب سیاست های صاحبان

صنایع دنبال می نماید.


عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام مند مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف واحد تحقیق و

توسعه را عملی می سازند. زیرسیستم های آموزش؛ پژوهش؛ ارتباطات؛ بهره برداری از نتایج پروژه ها و زیرسیستم عوامل اجتماعی

مؤثر بر سلامت
، زیر سیستم های صفی تلقی شده و زیرسیستم مدیریت، برنامه ریزی و توسعه به عنوان ستاد تحقیق و توسعه وظیفه 

پشتیبانی و رهبری و نظارت بر عملکرد سایر زیرسیستم ها را برعهده دارد.

دفتر تحقیق و توسعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با فلسفه بهره‌برداري از دانش از طريق پژوهش و آموزش در زمينه بهبود

روش‌ها و چگونگي به‌كارگيري دانش معتبر موجود در عرصه‌هاي ارائه خدمات سلامت در ابتدای سال 1391 تأسيس گرديد. معاونت بهداشتی

علاوه بر توان اجرایی پروژه های معمول، در جهت ترقی علمی با تأسیس این واحد مبادرت به شناسایی روش های نوین ارتقاء عملکرد و هدایت

تحقیقات كاربردی در حوزه های مختلف سلامت و اختصاصاً حوزه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، نموده است.
 

هدف اصلی این واحد ایجاد شرایط لازم جهت حفظ و توسعه قابلیت های ستاد و واحدهای تابعه این معاونت می باشد. از آنجا که محور فعالیت

های این واحد مبتنی بر ارتقاء توانمندی های کارکنان می باشد، لذا آموزش، برنامه ریزی و نظارت و بکارگیری راهکارهای مؤثر جهت ارائه خدمات

مورد نیاز مردم استان با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت، رسالت اصلی این واحد می باشد. این واحد اکنون با در اختیار داشتن 4 کارشناس

متخصص در حوزه های آموزش سلامت، پژوهش و ارتباطات، بستر مناسبی جهت دستیابی به این اهداف فراهم نموده است.

با توجه به اين نكته كه بهبود و توسعه فرایندی است که بيشتر در درون خود حوزه‌ها بايد صورت پذيرد و اين دفتر تنها موظف به ارائه خدمات

پشتيباني علمي و توانمندسازي کارشناسان جهت انجام دستیابی به توسعه مي‌باشد؛ فعالیت های دفتر تحقیق و توسعه به شرح ذيل می

باشند
:

1.توسعه و ارتقاي تصميم‌گيري و سياستگذاري‌هاي سلامت آگاهانه و مبتني بر بهترين شواهد در دسترس در حوزه معاونت بهداشتی.

2.به كارگيري دانش تجربي موجود جهت ارتقاي كيفيت و استفاده از نتايج پژوهش‌ها درارائه خدمات سلامت.

3.توسعه روش‌هاي نوين علمي در ارتقاي كيفيت و نهادينه کردن اين روش‌ها در سطح معاونت.

4.افزايش مهارت و توانمندسازي مسئولان واحدها براي ارتقاي كيفيت خدمات.

5.مدیریت پژوهشهاي علمي کاربردي به منظور جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتی مديران واحدهای مختلف ستادی معاونت.

6.ترغيب، تشويق پژوهشگران و صاحب نظران برجسته دانشگاه به همکاری با معاونت بهداشتی.

7.ارائه مشاوره های پژوهشی به پژوهشگران حوزه معاونت.تحقیق و توسعه