تاریخچه معاونت بهداشتی

در سال 1352 مرکز بهداشت استان کرمان (معاونت بهداشتی) با زمینی به مساحت 34200 مترمربع و زیر بنائی به مساحت 3030 مترمربع و با تعداد 63 اتاق قابل استفاده تاسیس شد . و تا کنون نیز به سالن اجتماعات مجهز به وسائل سمعی و بصری ، سالن غذاخوری ،خوابگاه ،نمازخانه ، آزمایشگاه آب ،آزمایشگاه بهداشت حرفه ای ،آزمایشگاه سل ،مالاریا ، حشره شناسی ، کتابخانه ،انبارداروئی ،سردخانه جهت نگهداری واکسن ،اتومبیل سردخانه دار مخصوص حمل واکسن ،برق اضطراری به منظور حفظ زنجیره سرمای واکسن و 25 دستگاه وسیله نقلیه قابل استفاده مجهز گردیده است .

عمده وظایف مرکز بهداشت استان تحقیق و نظارت و آموزش و برنامه ریزی بود و در کنار مرکز بهداشت استان ،مراکز بهداشت شهرستانها بوجود آمد که کار خدمت رسانی و ارائه خدمات بهداشتی را در محدوده شهرستانها به عهده گرفتند .

با تشکیل این نظام جدید بهداشتی ،کارگاههای آموزشی نیز از بالاترین رده های مختلف بهداری جهت توجیه شروع به کار نمود . کارگاههای توجیهی از اول آذر ماه 1365 شمسی طی سه مرحله در کرمان آغاز شد و در این راستا تمام افراد دوره های آموزشی ذکر شده را فرا گرفتند .شایان ذکر است اولین مسئولین بهداشت و درمان استان کرمان که تلاشهای زیادی جهت تحقق اهداف این مرکز برداشته اند از سال 1325 – 1340 عبارتند از :

دکتر دادگر ( رئیس اداره بهداری ) – دکتر ستوده ( رئیس اداره بهداشت ) – مهندس ثابتی ( رئیس مبارزه با مالاریای کرمان ) – مهندس اردوانی و بهمن (روسای مهندسی بهداشت ) – دکتر لاجوردی ( رئیس آموزش بهداشت کرمان ) – دکتر امامی ( رئیس سرویس مبارزه با آبله کرمان ) – دکتر قهرمانی ( رئیس سرویس مبارزه با تراخم ) –دکتر روحانی رانکوهی ( رئیس آزمایشگاه ) – خانم مهاجر (سرپرست پرستاری اداره بهداشت ) و دکتر کاظمی ( سرپرست  اداره بیماریهای واگیر و غیر واگیر )

 دنباله کار این نظام بهداشتی را هم اکنون حوزه های معاونت بهداشتی  دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور ادامه می دهند .

در حال حاضر در معاونت بهداشتی استان کرمان واحدهای زیر مشغول انجام وظیفه می باشند :

 • واحد ارتباطات و آموزش سلامت 
 • بهداشت دهان و دندان
 • بهداشت خانواده
 • مبارزه با بیماریهای واگیر
 • مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 • بهداشت محیط
 • بهداشت حرفه ای
 • بهداشت روان
 • بهداشت مدارس
 • تغذیه
 • رابطین
 • بهورزی
 • امور داروئی
 • آمار
 • گسترش شبکه ها

همه واحدهای فوق به جز واحد ارتباطات و آموزش سلامت تحت نظارت 5 گروه کارشناسی زیر می باشند:

 • گروه گسترش
 • گروه بهداشت خانواده
 • گروه بهداشت دهان و دندان مدارس
 • گروه مبارزه با بیماریها
 • گروه بهداشت محیط و حرفه ای